Tworzenie dobrego systemu

Tworzenie dobrego systemu

Debata medialna na temat dostępności różnych usług medycznych jest powszechna w niemal każdym kraju, w którym recesja poważnie zachwiała wypłacalnością całej gospodarki. Niestety przez długie lata w całej Europie z powodzeniem wdrażany był w życie system powszechnej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetowych. Dzięki temu wszyscy obywatele bez względu na swoje finansowe położenie mogli liczyć na dostęp do wielu podstawowych i bardziej rozszerzonych świadczeń i badań. Dzisiaj niestety wiele z tych krajów ma kolosalne długi właśnie dlatego, że państwo wydawało krocie na utrzymanie szpitali, które nie przynosiły absolutnie najmniejszych korzyści. W efekcie dzisiaj społeczeństwa liberalne poważnie protestują przeciwko zamykaniu szpitali czy podnoszeniu kosztów ubezpieczeń zdrowotnych a z drugiej strony doskonale rozumieją, że służba zdrowia w obecnym kształcie nie może być dłużej utrzymywana. Mało kto chce jednak wdrażać w życie liberalne reformy biznesowe, które wprowadziłyby kapitał inwestorski do współczesnych szpitali. Dzięki inwestowaniu w szpitale biznes przyczynia się do drastycznego poprawienia jakości działania tychże placówek. Jednocześnie pacjenci ze słabym ubezpieczeniem i pozbawieni własnych środków finansowych nie są w stanie dostać się do lekarza nawet po podstawową pomoc.