Trzy filary troski o zdrowie

Trzy filary troski o zdrowie

Wśród licznych prób usystematyzowania ludzkich zachowań związanych ze zdrowiem i chorobą jest również taka, która upatruje w trzech filarach medycyny, czyli profilaktyce (zapobieganiu), terapii (leczeniu) i rehabilitacji trzech filarów pozwalających kompleksowo troszczyć się o zdrowie. Równocześnie stanowią one trzy rodzaje oddziaływać, jakie mogą podejmować specjaliści zajmujący się zdrowiem w profesjonalny sposób wobec swoich pacjentów i podopiecznych. Zadaniem profilaktyki jest zapobieżeniem wystąpieniu jakiejś choroby lub zaburzenia, zgodnie ze starą prawdą, że lepiej jest skutecznie zapobiegać niż później leczyć. Lepiej i zarazem taniej. Na tym etapie rola pacjenta jest nieoceniona: prowadząc zdrowy i regularny tryb życia, zdrowo się odżywiając i po prostu dbając o siebie, może on po prostu nie doprowadzać do sytuacji, kiedy konieczny będzie etap drugi czyli leczenie. Celem każdego procesu leczniczego jest zlikwidowanie przyczyn, które doprowadziły do wystąpienia choroby, złagodzenie jej objawów oraz zapobieganie następstwom choroby dla zdrowia pacjenta w przyszłości i komplikacjom, jakie mogłaby spowodować choroba nieleczona. Z kolei zadaniem rehabilitacji jest złagodzenie negatywnych następstw choroby lub urazu, ewentualnie w miarę możliwości, przywrócenie stanu sprzed choroby.