Starszy człowiek a zdrowie

Starszy człowiek a zdrowie

To prawda, że nie tylko starzy, doświadczeni przez życie i wypróbowaniu w wielu zaciętych bojach, zaznają gorzkiego smaku chorób. Różne dolegliwości dotykają również młodych. Jednak w późnym wieku organizm inaczej reaguje na bodźce zewnętrzne. Na nieszczęście dla człowieka, który wkracza w okres zwany starością, musimy uczciwie i otwarcie powiedzieć, że medycyna może przywracać bądź podtrzymywać względne zdrowie, ale nigdy do końca nie usunie przyczyn ani oznak starzenia się. Jak więc ludzie w podeszłym wieku powinni zapatrywać się na swój organizm? Ważna jest rozwaga, jak głoszą różne porady lekarskie, a także odpowiedni wybór opieki medycznej. Ponieważ służba zdrowia jest dziś powszechnie dostępna, a w wielu krajach i miastach nawet bezpłatna, obywatel państwa znajdującego się w Europie, ma duży wybór, gdy chodzi o kwestię leczenia. Przy tym należy zaznaczyć, że tak jak w przypadku pacjentów młodych oraz dzieci, ludzie w podeszłym wieku mają prawo do samostanowienia, a więc mogą wybrać lub odrzucić daną formę leczenia, jeżeli wcześniej skonsultowali to z lekarzem prowadzącym w szczerej i wyczerpującej rozmowie. Nie jest zupełnie niemożliwe, aby starszy człowiek był zdrowy. Wystarczy przestrzegać kilku prostych rad, na przykład zażywać ruchu. Chociaż bieganie może sprawiać kłopoty, wielu dziadków i ich żony, czyli babcie, pływają.