Czy można opracować dietę uniwersalną?

Czy można opracować dietę uniwersalną?

Doskonale znane jest powiedzenie, obrazujące zasadę, że jeżeli coś (produkt, usług) jest do wszystkiego, to tak naprawdę może nie nadawać się do niczego. Jest to prawdziwe w odniesieniu do każdej dziedziny, również kwestii związanych z dbaniem o zdrowie. Dla dietetyków jest sprawą oczywistą, że identyczną regułę można zastosować także w przypadku zagadnień związanych z dietą i zdrowym trybem życia. Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalna dieta nadająca się dla każdego człowieka. Dieta-cud nie istnieje, tak samo jak w medycynie nie odkryto nigdy uniwersalnego panaceum skutecznie leczącego wszystkie możliwe choroby i likwidującego pomniejsze zburzenia funkcjonowania organizmu. W dietetyce wielokrotnie próbowano dokonać podziału ludzi na różne kategorie, zgodnie z różnymi odgórnie przyjętymi kryteriami, które zdaniem poszczególnych specjaliści zajmujących się zdrowym odżywianiem się są najistotniejsze. Duża grupa dietetyków za bardzo ważny uznają wiek pacjenta, inni z kolei twierdzą, że istotna jest jego grupa krwi. Bez żadnych wątpliwości wszyscy zgadzają się jednak co do tego, że dobierając dietę należy dopasować ją do trybu życia danej osoby oraz dokonywanych przez nią na co dzień wydatków energetycznych związanych z wysiłkiem fizycznym i uwzględnić wszystkie niezbędne składniki odżywcze.