Ryzyko nowotworu piersi

Ryzyko nowotworu piersi

W przypadku nowotworu piersi wyróżnić można pewne czynniki ryzyka, mówiące o zagrożeniu związanym z zachorowaniem. Na zachorowanie na raka piersi narażone są zwłaszcza te kobiety, które znajdują się w przedziale wiekowym między 50 a 70 rokiem życia. Nie oznacza to oczywiście, że przed osiągnięciem dolnej granicy tego przedziału problem można bagatelizować, gdyż przyczyny pojawienia się tej choroby mogą być różnorodne. Z tego też powodu przeprowadzanie regularnych badań mammograficznych zaleca się rozpocząć od momentu ukończenia 20 roku życia. Na pojawienie się zmian nowotworowych w piersi bardzo duży wpływ może mieć również podłożenie genetyczne. To właśnie geny zalicza się do jednego z najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na tą chorobę. Ryzyko zachorowania na nowotwór piersi zwiększa również zła dieta, alkohol czy też otyłość. Ryzyko wystąpienia nowotworu piersi jest znacznie większe u rasy białej niż u kobiet afro amerykańskich. Czynników ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową piersi jest znacznie więcej.