Awans

Awans

Polska nie należy do najbogatszych krajów świata. Na warunki Europejskie, można nas umiejscowić w połowie stawki, co i tak oznacza duży awans. Dopiero wejście do Unii Europejskiej pozwoliło nam na początek niwelowania przepaści, jaka nas dzieliła od zachodniej części kontynentu. Możemy się jednak pochwalić wieloma sukcesami, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich dwudziestu lat, czyli od momentu wkroczenia naszego kraju na ścieżkę demokratycznych przemian. Jedną z dziedzin, gdzie taki spektakularny rozwój nastąpił, jest dziedzina ochrony naszego zdrowia. Od tego czasu średnia długość życia w Polsce wydłużyła się o ponad pięć lat. Jest niewątpliwie powód do dumy, bowiem niewiele krajów zanotowało taki skok w tej dziedzinie. Inną sprawą jest fakt, iż wynika to po części z niskiego pułapu początkowego. Jednak zmiany w medycynie i jej profilaktyce na pewno pomogły nam w zachowaniu zdrowia. Wiele szkodliwych gałęzi przemysłu musiało zmienić się, aby przetrwać, co musiało mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko. Badania lekarskie i dostęp do medycyny i opieki lekarskiej się zwiększyły a świadomość zdrowotna społeczeństwa się zwiększyła. Są to niewątpliwie fakty zmian na lepsze, pomimo ciągle wielu trudności, z jakimi się boryka polska służba zdrowia.