Alternatywa

Alternatywa

Choroba i śmierć, jak się zwykło mówić, dosięgnie każdego. Jak przystało na prawdziwie demokratyczne reguły, nie uchroni się od niej ani biedny ani bogaty. Zróżnicowanie można dopiero zauważyć na poziomie profilaktyki, gdzie już nie jest tak sprawiedliwie. Wiadomo, że opieka zdrowotna i medyczna należą do najbardziej kosztownych . Wynika to po części z wysoko zaawansowanych metod, jakie się tam stosuje. Bogatszy ma lepszy dostęp do wszystkich dobrodziejstw medycyny współczesnej. Nie musi czekać w długich kolejkach do lekarzy czy na zabiegi. Lepsze odżywianie i możliwość wypoczynku tak samo pomagają krezusom w zachowaniu lepszego stanu zdrowia. Jednakże przecież zwykły obywatel tak samo płaci co miesiąc składki na opiekę medyczną i zdrowotną. Czy jest to sprawiedliwe, że ma on później kłopoty z dostaniem się do lekarza lub do specjalistycznych ośrodków pielęgnujących nasze zdrowie? Alternatywą na niesprawny system medyczny może być dodatkowe, prywatne ubezpieczenie. W zamian za comiesięczne odprowadzanie składek na ten cel, możemy liczyć na lepsze traktowanie i opiekę w ramach opieki medycznej. Kwoty takiego ubezpieczenia wahają się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, zależnie od pakietu. Polacy coraz częściej korzystają z takich możliwości, tracąc nadzieję na polepszenie stanu państwowej służby zdrowia.